בניין ששון חוגי, אבא הילל 12, רמת גן 5250606

 

Sason Hogi Tower, Abba Hillel 12, Ramat Gan 5250606, Israel,

 

T:+972-3-6964124

F: +972-3-6964124

Mail: info@federman.co.il